Waarom V3?

Wanneer je met elkaar een (team)cultuur creëert waarin openhartigheid en luisteren met helder hoofd en warm hart centraal staan, nemen het gevoel van veiligheid en vertrouwen binnen een team snel toe. Een team dat zich veilig voelt en dat bestaat uit teamleden die met elkaar vertrouwd zijn, vormt vruchtbare bodem voor het vragen, geven en ontvangen van feedback.

Alle energie gaat zitten in een eerlijke samenwerking en samen full spirit de schouders zetten onder wat gedaan en bereikt moet worden. Daar zit de impact. Daar zit de groei. Daar begint duurzame vooruitgang.

Een voorbeeld
Jaren geleden gaf ik – Marte Ruinen, oprichter van V3 – een teamtraining over feedback geven en ontvangen. De samenwerking in dit team verliep stroef en er was weinig sprake van emotionele eerlijkheid. Wel werd bij het koffiezetapparaat veel óver elkaar gepraat.
Tijdens de training trok een van de deelnemers de stoute schoenen en sprak zijn collega aan: hij vond haar zo weinig behulpzaam. Hij merkte dat hij hierdoor afstand van haar hield. Een stilte viel. De aangesproken collega slikte. Toen nam de aangesproken collega het woord: ‘Ik ben oudste van een gezin met vier kinderen. Mijn ouders waren in mijn kindertijd beiden ernstig ziek. Ik heb voor mijn gevoel altijd voor ze moeten zorgen. Op dit moment is mijn oma ernstig ziek en weer wordt er door mijn familie beroep op me gedaan. Hier, op mijn werk wil ik niet zorgen. Ik wil me focussen op dat waar ik goed in ben, waar ik energie van krijg.’ Weer viel een stilte maar de lucht was duidelijk geklaard. De teamleden vroegen haar vervolgens wat ze voor háár konden betekenen en hoe zij háár konden helpen haar werk zo goed mogelijk te blijven doen. Het bleek een kantelpunt in de samenwerking.